o_world_lo

alt

Deskago grundades med målet att skapa långsiktiga värden för små- och medelstora företag genom att starta upp exportförsäljning eller öka existerande exportförsäljning.

 

grindslanten_lo

Deskagos grindslant till försiktiga och/eller skeptiska exportintressenter är ett inledande förutsättningslöst samtal om Ert företags nuvarande position på hemmamarknaden & Era exportfunderingar.

Målet med mötet är att komma närmare ett beslut att börja undersöka efterfrågan av företagets produkter internationellt.

Ladda gärna ned vår företagspresentation