VAD GĂ–R DESKAGO?swedish_photo_lo

 • Agent-/distributör-/ĂĄterförsäljar-/kundsökningar för icke exporterande företag
 • Agent-/distributör-/ĂĄterförsäljar-/kundsökningar för exporterande företag för byte eller komplettering av affärspartner
 • Internationella marknadsundersökningar
 • Neutralt bollplank vid internationella affärsförhandlingar
 • Affärstolk pĂĄ tyska & engelska


FĂ–R VEM?

 • Företag med efterfrĂĄgade produkter i Sverige som önskar börja exportera
 • Exporterande företag som vill in pĂĄ en ny marknad eller behöver aktivera, komplettera eller byta ut existerande affärspartners
 • Företag med exportambitioner som initialt önskar scanna av företagets internationella attraktionskraft
 • Etablerade exportföretag som neutralt eller konfidentiellt vill se över sina exportmarknader & affärspartners


VARFĂ–R?

 • Ă–ka företagets lönsamhet via ökade volymer pĂĄ export
 • Hemmamarknaden är mogen och/eller mättad
 • Bli en internationell aktör i sin bransch
 • Fler exportmarknader
 • Missnöje med nuvarande affärspartners
 • Behov av en neutral internationell marknadsundersökare
 • SprĂĄk- eller kulturförbistring med internationella partners och kunder

 

Ladda ned "Hemläxan"